Middenland
Manon Klunder, Marcel Baas, Romy Veenstra, Suze Meijer, Maureen Mulder


Zweeds renspel Sinterklaas
slider placeholder
Vandaag hadden we geen gym van meester Boudewijn op het programma staan. We hebben daarom besloten om (tussen de buien door) een Zweeds renspel te doen. De kinderen moesten in groepjes van 3 zo snel én zo goed mogelijk rekensommen oplossen. Deze sommen waren verspreid over het schoolplein en hadden allemaal te maken met het thema Sinterklaas. Alle groepjes hebben het goed gedaan, maar de uiteindelijke winnaars met 0 fouten waren: Alex, Senn en Lucas M!