Middenland
Manon Klunder, Marcel Baas, Romy Veenstra, Suze Meijer, Maureen Mulder

De Koppel
Vanmiddag zijn we bij de Koppel in Hardenberg geweest. We hebben waterdiertjes onderzocht, geleerd over straat- en achternamen en we hebben bekeken hoe een sluis en een stuw werkt. Een geslaagde middag!