Laagland
Annette Schoemaker, Romy Veenstra, Suze Meijer, Sonja Muskee


Bezoek aan het gemeentehuis
slider placeholder
De afgelopen 2 weken hebben we gewerkt binnen het thema van de Koningsspelen. We hebben geleerd wie belangrijke beslissingen over het land maakt, maar wie maakt die eigenlijk over Hardenberg? Aansluitend daarop is er een bezoekje aan het gemeentehuis gepland. We hebben een rondleiding gekregen en we hebben zelfs het kantoor van de burgemeester gezien! Groep 3 is samen met groep 4 mee geweest. Zij hebben echt wat verdiepende vragen kunnen stellen over het werk op een gemeentehuis en de uitvoerende taken. Onder begeleiding van een aantal ouders, was het een geslaagde ochtend. Nogmaals bedankt daarvoor! Daarnaast nog een speciaal 'dank je wel' naar Carlijn voor de bijgevoegde foto's. Leuk!