Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Schorsing en verwijdering 


Kinderen kunnen van school worden gestuurd, tijdelijk (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt, we spreken dan van wangedrag.  

Klik hier voor ons beleid >>