Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


De Kern

Het team is continu in ontwikkeling. Op dit moment staat deze ontwikkeling in het teken van het implementeren en borgen van het ervaringsgericht werken en het werken met talenten van kinderen. Daarnaast zijn we als team goed aan het kijken naar het aanbod van de leerstof, passend bij de kinderen die bij ons op school zitten. Dit alles vanuit visie op leren. Leerkrachten ontwikkelen zich in het werken met leerlijnen, zodat er maatwerk geboden kan worden aan ieder kind.    


Arcade

Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen.