Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Positive Behaviour Support (PBS)
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


 

Arcade

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 


De Kern

Verbondenheid
Op school stimuleren we kinderen tot activiteiten waarbij de verbondenheid met zichzelf, met elkaar en hun omgeving een rol spelen. Mensen die zich verbonden voelen met anderen en hun omgeving zullen hier zorg voor willen dragen en er trots op zijn. Dit wordt vooral zichtbaar in het vieren met elkaar, het gebruik van symbolen, het vertellen van inspirerende verhalen en het samenwerkend leren. Leren is op De Kern een sociaal gebeuren. We stimuleren leerlingen elkaar te motiveren en te helpen, zich te ontwikkelen op sociaal gebied met hulp van elkaar en te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander.